Deel deze pagina met een vriend(in)
JDK begeleider

JDK BEGELEIDER

Parttime:

15 uur per week

Vereiste opleiding:

Diploma mbo 3/4 Maatschappelijke Zorg

Duur dienstverband:

Onbepaalde tijd

JDK BEGELEIDER

ORGANISATIE
Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) is een organisatie in Amsterdam die gespecialiseerd is in het begeleiden van jongeren met een verstandelijke beperking en/of (ernstige) gedragsproblemen. Daarbij is Stichting Jongeren Die het Kunnen er op gericht om deze doelgroep een positie te geven in de maatschappij. Door middel van naschoolse (sport) activiteiten leren wij deze jongeren sociale vaardigheden en leren wij hen omgaan met het reguleren van hun emoties. Positieve bekrachtiging, “empowerment” speelt bij JDK de hoofdrol. De JDK begeleider fungeert als rolmodel en opvoeder voor deze jongeren.

FUNCTIE-INHOUD
Als JDK begeleider speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 14 – 17 jaar die opgroeien in een complexe maatschappij met veel negatieve verleidingen.
Je draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van deze jongeren door de overgang tussen puberteit en volwassenheid in een gestructureerde omgeving te laten verlopen. Stichting Jongeren Die het Kunnen besteedt extra aandacht aan de algehele ontwikkeling en in het bijzonder ombuigen van het negatief gedrag. Tijdens het sporten werken wij hieraan, daarom is het belangrijk dat de JDK begeleider altijd met de jongeren mee sport om tijdens het sporten interventies toe te passen.
Samen met een collega (en een sportinstructeur) leid je 3 keer per week een groep van maximaal 20 jongeren.

Naast het uitvoeren van de gewone zorg-, opvoed- en ontwikkelingstaken tijdens de JDK activiteiten wordt van jou het volgende verwacht:
Begeleiden en ontwikkelen van jongeren, onder andere door het aanleren van normen en waarden en het signaleren van eventuele ontwikkelingsproblemen en de behoefte aan opvoedondersteuning, zodat er sprake is van een sociaal en emotioneel veilig klimaat binnen de groep;
Stimuleren van de ouderbetrokkenheid, zodat ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en daar actief aan bijdragen;
Opbrengstgericht werken, onder meer door jongeren te observeren en te toetsen opdat kan worden nagegaan of de beoogde resultaten zijn bereikt en door handelingsplannen op te stellen als de resultaten tegenvallen;
Communicatie met ouders, scholen en instanties;
Ondersteuning van- en verantwoording afleggen aan de teamleider.

FUNCTIE-EISEN
Diploma mbo 3/4 Maatschappelijke Zorg of een daarmee vergelijkbare opleiding
Voldoen aan de wettelijk geldende Amsterdamse Taalnorm
Overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Salaris en vakantietoeslag
Het salaris bedraagt €2.100 bruto per maand inclusief vakantietoeslag op basis van full-time dienstverband, dit is inclusief 8% vakantietoeslag.
GEWENSTE KERNCOMPETENTIES VOOR DEZE FUNCTIE
Sport: sportieve instelling en participeren in de sportactiviteiten
Flexibiel: flexibele inzetbaarheid en het vermogen snel te schakelen
Bewust: kennis van de eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen met betrekking tot de hulpverlening en bewustzijn van het eigen gedragsmodel en mogelijkheden in de relatie met de jongeren
Affiniteit met en ervaring in een multiculturele omgeving; open staan voor andere culturen en bewustzijn van de mogelijke effecten van cultuurverschillen
Inlevingsvermogen: sensitiviteit voor de gevoelens van jongeren en ouders en in het bijzonder voor kinderen en ouders met een migrantenachtergrond; je kunnen verplaatsen in hun situatie
Omgevingsbewustzijn: oog hebben voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid en Amsterdam Noord
Overtuigingskracht: stevig staan in geval van weerstanden van jongeren, ouders en scholen
Ondernemingszin: zelf initiatieven durven nemen; pro-actieve houding richting de school en ouders
Creativiteit en oplossingsgerichtheid: verschillende manieren bedenken om ouders te betrekken en voorkomende problemen op te lossen
Verantwoordelijkheid: je verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken, collega’s aanspreken op gedrag en dat zo nodig signaleren en bespreekbaar maken bij de teamleider
Zelfstandig en initiatiefrijk: je dagelijkse werkzaamheden uitvoeren zonder directe leiding op de werkvloer.
Collegialiteit: positief samenwerken met collega’ s van diverse afkomst

SOLLICITATIE
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar solliciteren@jongerendiehetkunnen.nl
De sollicitatieprocedure sluit eind oktober 2016

INFORMATIE
Voor vragen of verdere informatie kun je contact opnemen met Virgil Tevreden 06-55 38 48 46 of Donovan Moree  06 24 22 77 46.