Jaouad Khamkhami, Directeur Particibaan B.V.
Interview met: Jaouad Khamkhami (1989)  
Bedrijf: Particibaan B.V.

 

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?

“Het helpen van mensen heeft bij mij altijd centraal gestaan. Ik heb er daarom voor gekozen om er mijn werk van te maken. Ik doe dit werk elke dag weer met veel passie en gedrevenheid. Particibaan helpt graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden met een uitkering of een beperking.”

Heb je altijd al geweten wat je wilde worden?

“Niet helemaal. Wat ik wel zeker wist is dat ik graag mensen wilde helpen. Na een korte oriëntatie leek het mij zinvol een brede studie te volgen, namelijk de studie bestuurskunde. Daarnaast koos ik ervoor om politiek actief te worden. Aangezien ik het altijd al belangrijk vond om op te komen voor de mensen die het wat minder hebben, was mijn politieke keuze snel gemaakt. Ik begon mijn loopbaan als projectleider bij het ministerie van BZK. Gedurende mijn loopbaan zag ik dat er steeds meer mensen onterecht aan de kant stonden. Mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de maatschappij, maar daar geen mogelijkheid toekregen. Dat deed mij veel. Dat deed mij zodanig veel dat ik ervoor heb gekozen om Particibaan op te zetten. Graag wilde ik met zowel werkzoekenden als bedrijven in gesprek over hetgeen waar ze tegen aan lopen om vervolgens werkzoekenden duurzaam aan een baan te helpen. Tot op de dag van vandaag doe ik dat met veel plezier! Door mijn praktijkervaring die ik opdoe krijg ik er een steeds beter beeld bij wat er op politiek gebied dient te gebeuren om de sociale wetgeving nog meer te laten aanpassen op de praktijk.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Bij mij is geen enkele werkdag hetzelfde. Ik heb vaak afspraken met bedrijven om ervoor te zorgen dat ze maatschappelijk verantwoord te werk gaan.

“Het helpen van mensen heeft bij mij altijd centraal gestaan. Ik heb er daarom voor gekozen om er mijn werk van te maken.”

Dit kunnen ze doen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Omdat ik leuk vind om feeling te blijven houden met de doelgroep, coach en begeleid ik zelf ook kandidaten. Daarnaast geef ik leiding aan de commerciële- en administratieafdeling van Particibaan.”

Wat vind je het leukste aan jouw beroep?

“Het is altijd heel leuk om kandidaten te zien opbloeien en er met veel passie tegenaan gaan als ze aan baan worden geholpen! Dat geeft mij zeer veel voldoening.”

Wat vind je er minder leuk aan?

“Wat ik merk is dat er nog te veel werkgevers zijn die terughoudend zijn als het gaat om het in dienst nemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komt vaak door onterechte vooroordelen. Het kost soms veel energie om ze over de brug te krijgen. Werkgevers zouden veel meer moeten kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van naar wat iemand niet kan. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft. Als je het vanuit dit oogpunt bekijkt dan kan je talenten optimaal benutten, waardoor iedereen tot zijn/haar recht komt.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging?

“Voor ons als Particibaan ligt er een uitdaging om bij organisaties het besef te krijgen dat ze verder moeten kijken dan hun neus lang is als het gaat om de samenstelling van hun personeelsbestand. Meer diversiteit binnen een organisatie is namelijk een verrijking voor een organisatie. Wat ook een uitdaging is, is om werkgevers meer open te laten staan voor het tewerkstellen van 55 plussers. Het zijn vaak 55 plussers die zonder eigen toedoen, vanwege een regorganisatie of bij het failliet gaan van een organisatie tussen wal en schip raken. Deze mensen hebben een dijk aan ervaring en kunnen er vaak niks aan doen dat ze zonder baan zitten.
Helaas denken veel werkgevers dat 55 plussers te vaak ziek zullen worden of niet flexibel zijn. Het tegendeel is waar. Om werkgevers hiervan te overtuigen, treden wij vaak zelf op als werkgever, en detacheren we de kandidaat richting de opdrachtgever. We zien dat de vooroordelen dan al gauw wegvallen al een 55 plusser wordt tewerkgesteld. Sterker nog, werkgevers staan er na de positieve ervaringen tevens voor open om deze 55 plussers een vast contract aan te bieden. En dat is heel mooi om te zien. Daar doen we het voor.”

Werk je alleen of in een team?

“Ik trek altijd samen op met mijn medewerkers. Ik ben niet iemand die alleen zou willen leidinggeven of managen.”

Waar moet je goed in zijn?

“Het hebben van goede communicatieve vaardigheden en houden van mensenwerk is heel belangrijk. Daarnaast moet je je goed kunnen verplaatsen in de ander en snel kunnen switchen. Je moet tevens in staat zijn om zowel een gesprek te voeren met een laagopgeleide werkzoekende tot aan een CEO van een groot bedrijf.”

Welke opleidingen zijn nodig?

“Ikzelf heb bestuurskunde gestudeerd. Maar er is niet een specifieke opleiding die je gevolgd dient te hebben om ondernemer te zijn.”

Wat kun je verdienen?

“Succesvol ondernemen is meer dan alleen een goed salaris krijgen. Indien je een maatschappelijke bijdrage levert, komt het geld vanzelf. Het salaris is geheel afhankelijk van hoe je het doet als ondernemer. Een inkomen van een ondernemer binnen deze branche ligt tussen de €41.000 en €230.000 op jaarbasis.”

Heb je tips voor jongeren en hun toekomst?

“Geloof in jezelf, besteed je tijd goed en ga voor een studie of baan waar je vol passie en gedrevenheid voor wilt gaan.”

 “Geloof in jezelf” 

Meer informatie over Particibaan B.V.:

Particibaan is een sociale organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan een baan helpt. Werkgevers krijgen te maken met zorgvuldig geselecteerde mensen die voldoen aan het profiel dat wij samen met de werkgever opstellen.
Als werkgever wordt van u verwacht (bedrijven vanaf 25 werknemers) ook een werkplek te bieden aan één of meer arbeidsgehandicapten. Particibaan helpt u bij het vinden van een voor uw onderneming geschikte arbeidsbeperkte werknemers en draagt alle werkgeversrisico’s. Voor arbeid beperkten gaan wij gericht op zoek naar geschikte werkgevers. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, op elk gewenst niveau: van schoolverlater tot MBO’er, HBO’er en universitair geschoolden. Wij zijn voortdurend op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving omtrent de Participatiewet. Wilt u meer weten over de Participatiewet, de Participatie-uitkering, Wajong-uitkeringen, Iva-uitkeringen en andere uitkeringen? Of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met Particibaan voor een persoonlijke en vrijblijvend advies. Particibaan B.V.

Jaouad Khamkhami, Directeur Particibaan B.V.